/ Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito / Chap 2

Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito Chap 2

My Crush's Crush

AOI Sekina, Tsuzura Ryou
đang cập nhật
1,423
Câu chuyện này bắt đầu khi nhân vật chính, một chàng trai tên Sora Akizuki, thú nhận tình yêu của mình với Miya Fuwa, một cô gái mà anh đã yêu từ lâu nhưng bị từ chối. Khi Sora biết rằng Miya thích một người khác, anh ấy đã đến thăm “Câu lạc bộ thử việc” đáng ngờ mà anh ấy là chủ tịch, và cố gắng tìm hiểu xem anh ấy có phải là người phù hợp với cô ấy không. Tập đầu tiên cho thấy thực tế của Câu lạc bộ Thử nghiệm, những hoạt động mà người ta không thể tưởng tượng được từ cái tên của nó, và lý do...

Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 1Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 2Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 3Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 4Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 5Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 6Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 7Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 8Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 9Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 10Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 11Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 12Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 13Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 14Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 15Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 16Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 17Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 18Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 19Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 20Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 21Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 22Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 23Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 24Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 25Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 26Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 27Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 28Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 29Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 30Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 31Boku No Suki Na Hito Ga Suki Na Hito chap 2 hinh 32
Chapter 2

CHƯƠNG MỚI NHẤT