/ Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta / Chap 24

Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta Chap 24

My Daughter Is S-Ranked Adventurer;My Daughter Who Left For The Capital To Become An Adventurer Reached S Rank

Urushibara, Kyu (Art), Mojikakiya (Story)
đang cập nhật
2,917
TruyenTranh24: Sau khi mất chân lúc còn là một tân mạo hiểm gia, ông đã nghỉ hưu, trở về quê hương của mình ở nông thôn. Làm những việc như thu thập dược thảo, tiêu diệt ma thú và dã thú, giúp đỡ công việc đồng án của dân làng, thật khó để quyết định nên gọi nhân vật chính của chúng ta là một nhà mạo hiểm hay một người tháo vác nữa. Và cứ làm như thế cho đến khi ông gần 30 tuổi. Một ngày nọ, trong khi lên núi để tìm thảo dược, anh phát hiện ra một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tự nhủ bản thân không thể bỏ mặc đứa bé, an...

Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 1Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 2Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 3Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 4Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 5Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 6Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 7Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 8Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 9Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 10Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 11Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 12Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 13Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 14Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 15Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 16Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 17Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 18Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 19Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 20Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 21Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 22Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 23Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 24Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 25Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 26Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 27Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 28Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 29Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 30Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 31Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 32Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 33Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta chap 24 hinh 34
Chapter 24

CHƯƠNG MỚI NHẤT