/ Mashle / Chap 147

Mashle Chap 147

Mashle: Magic And Muscles

Hajime Komoto
đang cập nhật
315,385
TruyenTranh24: Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú ...? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!

Mashle chap 147 hinh 1Mashle chap 147 hinh 2Mashle chap 147 hinh 3Mashle chap 147 hinh 4Mashle chap 147 hinh 5Mashle chap 147 hinh 6Mashle chap 147 hinh 7Mashle chap 147 hinh 8Mashle chap 147 hinh 9Mashle chap 147 hinh 10Mashle chap 147 hinh 11Mashle chap 147 hinh 12Mashle chap 147 hinh 13Mashle chap 147 hinh 14Mashle chap 147 hinh 15Mashle chap 147 hinh 16Mashle chap 147 hinh 17Mashle chap 147 hinh 18Mashle chap 147 hinh 19Mashle chap 147 hinh 20Mashle chap 147 hinh 21
Chapter 147

CHƯƠNG MỚI NHẤT